071-32274900 تلفن تماس

هتل پارک سعدی

تلفــن تمــاس
071-32274900
هتل پارک سعدی شیراز
هتل های شیراز
رزرو هتل در شیراز
مسافرت به شیراز
رزرو آنلاین هتل در شیراز
ارتباط با هتل پارک سعدی


آدرس: شیراز - بالاتر از حافظیه - روبروی باغ جهان نما
تلفــن: 071-32274900-9
فکــس: 071-32280356
ایمیـل: info@parksaadihotel.com